Sezona 2019
 

parkury

  Brno - Panská lícha 14.4.
  Brno - Panská lícha

28.4.

  Brno - Panská lícha 12.5.
  Našiměřice 16.6.
  Brno - Panská lícha 14.7.
  Brno - Veveří 19.10.

 

všestrannost

  Těšánky

 5.5.

  Brno - Panská lícha  1.6.
  Pardubice 21.7.
  Humpolec 24.8.
  Pardubice 2. - 3.11.

 

drezura

  Brno - Panská lícha 19.5.
  Brno - Panská lícha

9.6.

 

 

další

  Hubertova jízda Němčičky

 20.10.