Sezona 2020
 

parkury

  Brno - Panská lícha 5.7.
  Brno - Panská lícha

2.8.

  Brno - Panská lícha 13.9.
  Brno - Panská lícha  27.9.

 

všestrannost

  Borová

1.8.

  Humpolec 22.8.
  Loštice 20.9.

 

drezura

  Brno - Panská lícha 14.6.
  Brno - Panská lícha

26.7.